Vilkår, betingelser og personvern

VILKÅR FOR BRUK AV VÅRT ONLINEKURS OG ABONNEMENT

Sist oppdatert 1. januar 2020

Tilgang til og bruk av nettkurs, medlemskap STEG, medlemskap online er levert av STEG ved akademiet.steghelse.no er underlagt følgende vilkår for bruk av tjenesten.

Vennligst les disse vilkårene nøye.

Ved opprettelse av abonnement hos STEG eller annen bruk av denne tjenesten betyr at du har lest, forstått og samtykket i disse vilkårene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg, STEG, steghelse.no og stegakademiet.no. Dersom du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke tjenesten.

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten driftes av STEG ved akademiet.steghelse.no og omfatter også nettsteder der du kan laste ned filer som en del av abonnementene.

Din konto

Ved å registrere deg hos stegakademiet.no bekrefter du at du er minst 18 år. Er du under 18 år må bekreftelse fra dine foresatte foreligge. Du vil få en begrenset, ikke- eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar rett til tilgang til tjenester i henhold til abonnementstype. Du kan ikke gi eller bruke et passord, e-postadresse eller andre opplysninger om noen andre i forbindelse med tjenestene. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du registrerer deg hos stegakademiet.no, og for å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for konto og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar å ta ansvar for all aktivitet på din konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

Kjøpers rettigheter og selgers rettigheter

Kjøpers- og selgers rettigheter reguleres i denne bestemmelsen.

Brukeratferd

Du kan bare bruke tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av stegakademiet.no. stegakademiet.no forbeholder seg retten til enhver tid å stoppe tjenesten, avslutte kontoer, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, basert på en abonnents aktivitet som er i strid med disse vilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.

Opphavsrett

Alt innhold som er en del av tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av STEG ved stegakademiet.no eller dets leverandører eller lisensgivere, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold.

Unntatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i tjenesten, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på Nettstedet uten tillatelse fra stegakademiet.no og eier av dette innholdet.

Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre eller stoppe, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller deler del av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at stegakademiet.no ikke er ansvarlig overfor deg for endringer, stopp eller opphør av tjenesten.

Erstatning

Du godtar å ikke holde stegakademiet.no, dets lisensgivere, leverandører og deres respektive ledere, ansatte og formidlere ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av tjenesten, (b) brudd på disse vilkårene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til din konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som har tilgang til tjenesten via din konto.

Overvåking

STEG ved stegakademiet.no beholder retten, men ikke plikten, til å overvåke tjenesten for å fastslå samsvar med disse vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som er fastsatt av stegakademiet.no, og for å overholde enhver lov, forskrift eller autorisert forespørsel fra myndighetene. Uten å begrense det foregående, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert innhold som vi, av vårt eget skjønn, finner å være i strid med bestemmelsene herunder eller på annen måte er støtende eller i strid med STEG eller stegakademiet.no eller dets lisensgiveres forpliktelser.

Oppsigelse

STEG ved stegakademiet.no eller du kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte disse vilkårene. Uten å begrense det foregående, kan stegakademiet.no, etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, fjerne ditt passord eller bruk av tjenesten uten grunn, inkludert, uten begrensning, hvis stegakademiet.no mener at du har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse vilkårene. Enhver oppsigelse av tilgang til tjenesten under enhver bestemmelse i disse vilkårene kan skje uten forutgående varsel, og STEG ved stegakademiet.no kan umiddelbart deaktivere eller slette din konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til Tjenesten.

Kontinuerlig tjeneste

Alle abonnementsbestillinger vil du automatisk motta tilgang til tjenesten frem til du sier opp dine abonnementer. Med kontinuerlig levering vil du bli fakturert automatisk ved slutten av opprinnelig abonnementsperiode for den neste abonnementsperioden, i samsvar med de gjeldende tilbud på vår tjeneste. Et gyldig kredittkort kreves ved registrering, og du samtykker i å bli belastet månedlig for denne tjenesten.

Betaling

Betaling vil bli trukket fra din konto ved starten av hver abonnements-periode. Du vil motta kvittering/faktura fra alle kjøp du gjør via e-post etter at betaling er trukket fra din konto. Denne kvitteringen/faktura er kun til informasjon om hva som allerede er betalt og er ikke hva du skylder oss.

Diverse

Disse vilkårene, personvern, vilkår for refusjon og ansvar som finnes på Nettstedet, utgjør hele avtalen mellom STEG ved stegakademiet.no og deg med hensyn til din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse vilkårene skal reguleres av lovene i Norge med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av tjenesten eller disse vilkårene. Ingen fraskrivelse fra noen av partene og eventuelt mislighold herunder, skal anses å være en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelse.

Varsel om endringer

Stegakademiet.no kan fra tid til annen revidere disse vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til STEG ved stegakademiet.no produkter og tjenester. Besøk Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.

Firmaadresse

Besøksadresse:
STEG
Storgt. 91
8370 Leknes

Postadresse:
STEG
Steineveien 249
8340 Stamsund

Nettadresse: https://stegakademiet.no

© 2019 STEG – Org.nr. 981 764 560 – Vilkår og betingelser