Medlemskap STEG

  • Fri tilgang til å booke deg timer på våre ukentlige mindful yoga og meditasjoner (verdi: 1800.- for alle timene pr. mnd)

  • Medlemsskap STEG online (verdi: 399.-pr. mnd)
  • Delta på våre medlemskvelder, 6-7 ganger pr. år
  • Deltagelse på 3 inspirasjonsdager i året (verdi 495.-pr. dag)
  • Deltagelse i lukket Facebook-gruppe der du kan møte andre, stille live-spørsmål og få svar og et aktivt samfunn for alle medlemmene

Medlemskap STEG Leknes

697 kr
hver Måned