8 ukers kurs i stressreduksjon med STEG- metoden

Velkommen til trening i stressreduksjon med STEG- metoden

Gjennom treningen vil du få kunnskaper og lære ferdigheter som kan øke din evne til å:

Håndtere stress, smerter og utfordringene i hverdagen.

Håndtere forstyrrende hendelser med ro og klarhet.

Være helt tilstede i livet ditt og være oppmerksom i øyeblikket.

Tilstedeværelse i bevegelse:

Mindful yoga bidrar til at du oppøver en indre følelsesmessig og fysisk styrke i bevegelse og skaper balanse.                                             

Mindful gåing. Gående meditasjon.

Mindful spising- tilstedeværelse ved måltider.

Du lærer deg hvordan pusten gir deg snarvei til sinnsro.

Kurs Instructor

Anne Lise Helmersen Anne Lise Helmersen Forfatter

Anne Lise er utdannet idrettsmassør, ergoterapeut, veileder og mindfulness instruktør og har i tillegg en master i rehabilitering.

Dette kurset har ingen seksjoner.